SHIN-ETSU INDUSTRY CO.,LTD.

Headquarter
1-52-10 Akabane,Kita-ku,Tokyo 115-0045
TEL +81-3-3902-2405
FAX +81-3-3902-2498

Sales office
1-5-4 Higashidaimon,Midori-ku,Saitama-shi,Saitama 336-0964
TEL +81-48-812-1160
FAX +81-48-878-2309
overseas@shin-etsu.co.jp

☝ Contact Us